Prawne podstawy działania

Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Akt założycielski