Prosimy o zapoznanie si z Polityk prywatnoci

Niniejsza Polityka prywatnoci okrela jakie dane, w jakim zakresie i w jakim celu s pobierane, przetwarzane i wykorzystywane podczas wizyty na stronie internetowej ROEE Sp. z o.o.

Podczas wizyty na stronie internetowej ROEE Sp. z o.o. mog by pozyskiwane dane, w przypadku ktrych nie mona wykluczy ich odniesienia do konkretnej osoby.

Adresy IP

Adres IP skada si z cigu czterechliczb przedzielonych kropk, z ktrych kada posiada warto pomidzy 0 a 255 (np. 123.45.67.89). Z reguy adres IP jest przydzielany automatycznie przez Pastwa dostawc. Aby mc wywietla nasz stron, serwer ROEE Sp. z o.o. pobiera Pastwa adres IP i zachowuje go w maskowanej formie, tzn. zostaj zapisane tylko pierwsze trzy liczby (np. 123.45.67.xxx). Niezalenie od tego, czy posiadaj Pastwo stay lub dynamiczny adres IP, w wyniku powyszego nie mona zidentyfikowa danej osoby. W celu analizy bdw Pastwa maskowany adres IP jest zachowywany w protokoach naszego serwera sieciowego (tzw. pliki dziennika), a do celw statystycznych przez program analizy sieciowej ?Google Analytics?. Plik dziennika jest usuwany najpniej po siedmiu dniach.

Dane przegldarki

Serwer sieciowy ROEE Sp. z o.o. pobiera dane przekazywane przez Pastwa przegldark i standardowo zachowuje ich cz w plikach dziennika. Wrd danych znajduj si informacje o Pastwa systemie operacyjnym, przegldarce, z ktrej Pastwo korzystaj, nazwie wywietlanych informacji, momencie wejcia na nasz stron internetow, stronie poprzednio odwiedzanej przez Pastwa oraz iloci danych przekazywanych Pastwu. Na podstawie tych danych nie mona zidentyfikowa danej osoby, poniewa adres IP jest dostpny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane s take zachowywane i przetwarzane w celu analizy bdw oraz w celach statystycznych w pliku dziennika.

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies, czyli mae pliki tekstowe, ktre Pastwa przegldarka zapisuje na danie strony internetowej ROEE Sp. z o.o. na Pastwa urzdzeniu. Chodzi przy tym z jednej strony o tymczasowe pliki cookie, ktre s automatycznie usuwane w momencie zamykania Pastwa przegldarki, a z drugiej strony o tzw. trwae cookies, ktrych maksymalna wano wynosi do dwch lat.

Z pomoc cookies moliwa jest analiza korzystania z naszej strony internetowej, przy czym nie chodzi o sposb korzystania ze strony konkretnej osoby, a analiz, jak strona internetowa ROEE Sp. z o.o. jest wykorzystywana w oglnoci, jakie informacje i jak czsto s wywietlane, jakie obszary strony internetowej s szczeglnie intensywnie wykorzystywane, jak dugo uytkownicy przebywaj na stronie internetowej lub na jej podstronach, gdzie ewentualnie znajduj si nieprawidowe linki itd. Dane pobrane w zwizku z tym s przechowywane anonimowo lub zapisywane bez odniesienia do konkretnej osoby.

ROEE Sp. z o.o. korzysta te z usug podmiotw trzecich, ktrych lista stale zmienia si, a ktre wykorzystuj pliki cookies w nastpujcych celach:

  • monitorowanie ruchu na stronie internetowej ROEE Sp. z o.o.;
  • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, ktre pozwalaj nam zrozumie, w jaki sposb uytkownicy korzystaj z naszej strony internetowej i umoliwiaj nam cige doskonalenie naszych produktw;
  • ustalanie liczby anonimowych uytkownikw strony internetowej;
  • kontrolowanie jak czsto pokazywana jest uytkownikom wybrana tre.

Wrd podmiotw tych w dacie sporzdzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

  • Google Analytics (wicej informacji oraz dodatek do przegldarki blokujcy Google Analytics: tools.google.com);

Google Analytics

W celu analizy zachowa uytkownikw uywamy Google Analytics, usugi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej ?Google?).

Google Analytics wykorzystuje cookies, ktre s przechowywane na Pastwa komputerze i umoliwiaj analiz sposobu korzystania ze strony internetowej przez Pastwa. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mog by plikami tymczasowymi lub trwaymi, ktrych maksymalna wano z reguy nie przekracza dwch lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczce wykorzystania przez Pastwa strony internetowej s przekazywane z reguy do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Adres IP przekazany przez Pastwa przegldark w ramach Google Analytics nie jest czony z innymi danymi Google.

Mog Pastwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych wytworzonych przez cookies (Google'a), a dotyczcych korzystania przez Pastwa ze strony internetowej (w tym Pastwa adresu IP) do Google, jak rwnie przetwarzaniu tych danych przez Google, jeli pobior i zainstaluj Pastwo wtyczk do przegldarki znajdujc si pod linkiemhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Mog Pastwo zapobiec umieszczaniu cookies przez stron internetow ROEE SP. Z O.O. w ustawieniach Pastwa przegldarki, np. dodajc t stron internetow do wyjtkw lub poprzez oglny zakaz akceptowania cookies. Ponadto w kadym momencie maj Pastwo moliwo rcznego usunicia poszczeglnych cookies. Prosimy o korzystanie z menu Pomoc w Pastwa przegldarce w celu dokonania odpowiednich ustawie.

Mog Pastwo korzysta z naszej strony internetowej take bez wykorzystania cookies, jednak w pojedynczych sytuacjach moe doj do ogranicze w trakcie korzystania ze strony.

Klauzula informacyjna tj. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO znajduje si tutaj

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 15, maj 2016 22:58