Biuletyn Informacji Publicznej

Podkategorie

Witamy na stronie Biuletynu Informacji publicznej ROEE w Przysieku. Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami. Serwis został stworzony zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. z dnia 29 czerwca 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności ROEE Sp. z o.o. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

Obowiązki informacyjne

Polityka prywatności

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREAkty prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

Zarząd

    Paweł Wiśniewski - Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

    Maciej Czepiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej

    Dominik Koralewski - Członek Rady Nadzorczej

    Jan Adamiak - Członek Rady Nadzorczej

 

Zgromadzenie Wspólników

    Województwo Kujawsko-Pomorskie – 100% udziałów.

COM_CONTENT_READ_MOREOrgany Spółki

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREFinanse i Mienie

l.p.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

1

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR,

28-29 grudnia 2015

Realizacji projektu pn: Aranżacja i wyposażenie sali konferencyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie.

2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

12.05.2016

kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga

3

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

04.03.2016 -

kontrola hotelu i kuchni,

4

Państwową Straż Pożarną z Brodnicy

21.03.2017r

Kontrola OEE Wilga pod względem  spełniania wymagań stawianych obiektom  użyteczności publicznej przez przepisy przeciwpożarowe.

5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

16.05.2017

kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga

6

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,Departament Obronności

29.08.2017

Kontrola  realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na podstawie Planu działania Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

05.10.2017

kontrola hotelu i kuchni,

8

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

22.02.2018

kontrola hotelu i kuchni,

9

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

22.05.2018

kontrola hotelu i kuchni,

10

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR, Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich

11-12 lutego 2019 r., 19 lutego 2019 r., 05 marca 2019 r. 

Kontrola realizacji projektu pn: Kujawsko – Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności Eko – Czar w Czarnym Bryńsku

11

Urząd Marszałkowski WK-P, na podstawie upoważnienia nr 100/2019 z dnia 1.02.2019

11/12.02.2019

planową kontrolę realizacji projektu RPKP.04.05.00-04-0012/17.

12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu

22.02.2019

Kontrola realizacji projektu pn. Kompleksowa organizacja zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci - ochrona przyrody i powietrza.

 

 

Stan na dzień 25.04.2019

 

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP