Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku

Przysiek, ul Parkowa 2

87-134 Zławieś Wielka

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku

ul. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

  • KRS 0000370591
  • NIP 8792636573
  • REGON 340802621

tel.: 56 6789242, fax.: 56 6789243

Województwo Kujawsko - Pomorskie posiada całość tj. 11.138 (jedenaście tysięcy sto trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy tj. kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.438.000,- zł (trzynaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych).

Zarząd

    Paweł Wiśniewski - Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

    Maciej Czepiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej

    Dominik Koralewski - Członek Rady Nadzorczej

    Ryngwelski Marcin Igor - Członek Rady Nadzorczej

 

Zgromadzenie Wspólników

    Województwo Kujawsko-Pomorskie – 100% udziałów.

 

ODPIS PEŁNY KRS

Podkategorie

Zarząd

    Paweł Wiśniewski - Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

    Maciej Czepiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej

    Dominik Koralewski - Członek Rady Nadzorczej

    Jan Adamiak - Członek Rady Nadzorczej

 

Zgromadzenie Wspólników

    Województwo Kujawsko-Pomorskie – 100% udziałów.

COM_CONTENT_READ_MOREOrgany Spółki