Organizacja

W dziale Organizacja znajduj si informacje o strukturze organizacyjnej Przykadowej Instytucji, organach zarzdzajcych, ich skadzie i kompetencjach oraz odziaach ikomrkach organizacyjnych Przykadowej Instytucji.

Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Przysieku

Przysiek, ul Parkowa 2

87-134 Zawie Wielka

Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Przysieku

ul. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zawie Wielka

wpisana do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego przez Sd Rejonowy w Toruniu VII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem

  • KRS 0000370591
  • NIP 8792636573
  • REGON 340802621

tel.: 56 6789242, fax.: 56 6789243

Zarzd

Pawe Winiewski - Prezes Zarzdu

Rada Nadzorcza

Maciej Czepiel - Przewodniczcy Rady Nadzorczej

Dominik Koralewski - Czonek Rady Nadzorczej

Jan Adamiak - Czonek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wsplnikw

Wojewdztwo Kujawsko-Pomorskie ? 100% udziaw.

Wojewdztwo Kujawsko - Pomorskie posiada cao tj. 11.138 (jedenacie tysicy sto trzydzieci osiem) udziaw owartoci nominalnej 1.000,00 z (jeden tysic zotych) kady tj. kapita zakadowy Spki wynosi 13.438.000,- z (trzynacie milionw czterysta trzydzieci osiem tysicy zotych).

Podkategorie

Zarzd

Pawe Winiewski - Prezes Zarzdu

Rada Nadzorcza

Maciej Czepiel - Przewodniczcy Rady Nadzorczej

Dominik Koralewski - Czonek Rady Nadzorczej

Jan Adamiak - Czonek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wsplnikw

Wojewdztwo Kujawsko-Pomorskie ? 100% udziaw.

COM_CONTENT_READ_MORE