Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Przysieku

ul. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zawie Wielka

wpisana do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego przez Sd Rejonowy w Toruniu VII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem

  • KRS 0000370591
  • NIP 8792636573
  • REGON 340802621

tel.: 56 6789242, fax.: 56 6789243

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.