Pomoc BIP

Aby skorzystać z Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o., należy wybrać odpowiednią pozycję z menu umieszczonego po lewej stronie okna. Gdy menu jest niewidoczne należy lewym przyciskiem myszy uchwycić suwak pionowego przewijania i przeciągnąć go do góry.

Aby przejść na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy wydzielony obszar graficzny z napisem BIP znajdujący się w nagłówku każdej strony.