Biuletyn Informacji Publicznej

Podkategorie

Witamy na stronie Biuletynu Informacji publicznej ROEE w Przysieku. Zapraszamy do zapoznania si z biecymi informacjami. Serwis zosta stworzony zgodnie zzapisami Ustawy odostpie doinformacji publicznej zdnia 6 wrzenia 2001r. (t.j. zdnia 29 czerwca 2018r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).

Biuletyn Informacji Publicznej tourzdowy publikator teleinformatyczny. BIP zosta stworzony wcelu powszechnego udostpniania informacji publicznej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Mona zablokowa ich uywanie poprzez zmiany w ustawieniach przegldarki. Szczegowe informacje mona znale wpolityce prywatnociROEE Sp. z o.o. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyraenie zgody wykorzystywanie plikw cookies.

Obowizki informacyjne

Polityka prywatnoci

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajduj si skrty do dziaw o aktach prawnych regulujcych podstawy dziaania Przykadowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREAkty prawne

W dziale Organizacja znajduj si informacje o strukturze organizacyjnej Przykadowej Instytucji, organach zarzdzajcych, ich skadzie i kompetencjach oraz odziaach ikomrkach organizacyjnych Przykadowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

Zarzd

Pawe Winiewski - Prezes Zarzdu

Rada Nadzorcza

Maciej Czepiel - Przewodniczcy Rady Nadzorczej

Dominik Koralewski - Czonek Rady Nadzorczej

Jan Adamiak - Czonek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wsplnikw

Wojewdztwo Kujawsko-Pomorskie ? 100% udziaw.

COM_CONTENT_READ_MORE

W tej czci Biuletynu udostpniane s informacje o dziaalnoci Przykadowej Instytucji - rda programw i planw dziaania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MORE

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykadowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planw finansowych oraz o majtku, jakim zarzdza Przykadowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREFinanse i Mienie

l.p.

Jednostka kontrolujca

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

1

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdraania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydzia Kontroli Wdraania EFRR,

28-29 grudnia 2015

Realizacji projektu pn: Aranacja i wyposaenie sali konferencyjnej w Orodku Edukacji Ekologicznej WILGA w Grznie.

2

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyw Brodnicy

12.05.2016

kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga

3

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

04.03.2016 -

kontrola hotelu i kuchni,

4

Pastwow Stra Poarn z Brodnicy

21.03.2017r

Kontrola OEE Wilga pod wzgldem speniania wymaga stawianych obiektom uytecznoci publicznej przez przepisy przeciwpoarowe.

5

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

16.05.2017

kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga

6

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego ,Departament Obronnoci

29.08.2017

Kontrola realizacji zada obronnych, zarzdzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracownikw na podstawie Planu dziaania Marszaka Wojewdztwa Kujawsko- Pomorskiego.

7

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

05.10.2017

kontrola hotelu i kuchni,

8

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

22.02.2018

kontrola hotelu i kuchni,

9

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

22.05.2018

kontrola hotelu i kuchni,

10

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydzia Kontroli Wdraania EFRR, Departament Kontroli Wdraania Funduszy Europejskich

11-12 lutego 2019 r., 19 lutego 2019 r., 05 marca 2019 r.

Kontrola realizacji projektu pn: Kujawsko ? Pomorski Orodek Edukacji Ekologicznej i Ochrony Biornorodnoci Eko ? Czar w Czarnym Brysku

11

Urzd Marszakowski WK-P, na podstawie upowanienia nr 100/2019 z dnia 1.02.2019

11/12.02.2019

planow kontrol realizacji projektu RPKP.04.05.00-04-0012/17.

12

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

22.02.2019

Kontrola realizacji projektu pn. Kompleksowa organizacja zaj z edukacji ekologicznej dla dzieci - ochrona przyrody i powietrza.

Stan na dzie 25.04.2019

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i zaatwiania spraw w Przykadowej Instytucji. Mona tutaj rwnie pobra wzory wnioskw iformularzy.

COM_CONTENT_READ_MORE

W tym dziale znajd Pastwo oglne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorw i redaktorw BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajduj si owiadczenia prawne wydawcy BIP ? warunki korzystania z serwisw internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatnoci, owiadczenie o dostpnoci

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajd Pastwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykadowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP