Kapitał zakładowy spółki: 16 089 000,00

Majątek spółki na koniec 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

 

L.p.

Grupa

Wartość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grunty własne
Grunty użytkowane wieczyście
Budynki, lokale i urządzenia inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Wartości niematerialne i prawne

914 040,00 zł
92 920,00 zł
6 944 574,97 zł
812 291,06 zł
243 925,77 zł
496 248,31 zł
100 816,20 zł

 

Razem

9 604 816,31 zł

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 06, październik 2019 15:52 Paweł Wiśniewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, luty 2020 10:55 Paweł Wiśniewski