Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. w Przysieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok obrotowy

Przychody w zł

Koszty działalności w zł

Zysk bilansowy w zł

 

2018

7 054 259,06

7 049 496,56

4 762,50

 
           

Zysk w kwocie 4 762,50 zł netto przeznacza się na pokrycie straty finansowej z lat ubiegłych

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 06, październik 2019 15:54 Paweł Wiśniewski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 06, październik 2019 15:58 Paweł Wiśniewski