l.p.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

1

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR,

28-29 grudnia 2015

Realizacji projektu pn: Aranżacja i wyposażenie sali konferencyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie.

2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

12.05.2016

kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga

3

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

04.03.2016 -

kontrola hotelu i kuchni,

4

Państwową Straż Pożarną z Brodnicy

21.03.2017r

Kontrola OEE Wilga pod względem  spełniania wymagań stawianych obiektom  użyteczności publicznej przez przepisy przeciwpożarowe.

5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

16.05.2017

kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga

6

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,Departament Obronności

29.08.2017

Kontrola  realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na podstawie Planu działania Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

05.10.2017

kontrola hotelu i kuchni,

8

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

22.02.2018

kontrola hotelu i kuchni,

9

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

22.05.2018

kontrola hotelu i kuchni,

10

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR, Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich

11-12 lutego 2019 r., 19 lutego 2019 r., 05 marca 2019 r. 

Kontrola realizacji projektu pn: Kujawsko – Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności Eko – Czar w Czarnym Bryńsku

11

Urząd Marszałkowski WK-P, na podstawie upoważnienia nr 100/2019 z dnia 1.02.2019

11/12.02.2019

planową kontrolę realizacji projektu RPKP.04.05.00-04-0012/17.

12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu

22.02.2019

Kontrola realizacji projektu pn. Kompleksowa organizacja zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci - ochrona przyrody i powietrza.

 

 

Stan na dzień 25.04.2019

 

13

OEE Wilga/DDP – kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy

11.08.2020

 
14 ROEE/Bufet gastronomiczny corner bistro - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu 07.09.2020  

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.