Podstawowe informacje

Witamy na stronie Biuletynu Informacji publicznej ROEE w Przysieku. Zapraszamy do zapoznania si z biecymi informacjami. Serwis zosta stworzony zgodnie zzapisami Ustawy odostpie doinformacji publicznej zdnia 6 wrzenia 2001r. (t.j. zdnia 29 czerwca 2018r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).

Biuletyn Informacji Publicznej tourzdowy publikator teleinformatyczny. BIP zosta stworzony wcelu powszechnego udostpniania informacji publicznej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Mona zablokowa ich uywanie poprzez zmiany w ustawieniach przegldarki. Szczegowe informacje mona znale wpolityce prywatnociROEE Sp. z o.o. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyraenie zgody wykorzystywanie plikw cookies.

Obowizki informacyjne

Polityka prywatnoci

Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. jest Partnerem w Projekcie pt. ,,Wsparcie osb starszych i kadry wiadczcej usugi spoeczne w zakresie przeciwdziaania rozprzestrzenianiu si COVID-19, agodzenia jego skutkw na terenie wojewdztwa kujawsko-pomorskiego.?

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Priorytet 9 ?Solidarne spoeczestwo?

Dziaanie 9.3 ?Rozwj usug zdrowotnych i spoecznych?

Poddziaanie 9.3.2 ?Rozwj usug spoecznych?

Realizator:

Lider: Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Toruniu

Partnerzy:

- 23 Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu wojewdztwa kujawsko-pomorskiego, w tym Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

- Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. ? 31.12.2021 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest podjcie dziaa minimalizujcych w jak najwikszym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczajcych rozprzestrzenianie si wirusa na terenie wojewdztwa kujawsko-pomorskiego.

Zakres wsparcia:

- Testy na SARS-CoV-2 dla pracownikw i podopiecznych Domu Pomocy Spoecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mczyzn w Toruniu oraz placwek opiekuczo-wychowawczych podlegych Miejskiemu Orodkowi Pomocy Rodzinie
w Toruniu, a take Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Orodka
Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, ktrego organem prowadzcym jest Samorzd Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego;

- dopaty do wynagrodze dla pracownikw Domu Pomocy Spoecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mczyzn w Toruniu oraz placwek opiekuczo-wychowawczych podlegych Miejskiemu Orodkowi Pomocy Rodzinie w Toruniu;

- granty obejmujce dopaty do wynagrodze dla pracownikw m.in. domw pomocy spoecznej, zakadw opiekuczo-leczniczych, zakadw pielgnacyjno-opiekuczych, dla pracownikw wiadczcych usugi opiekucze w rodowisku oraz dla pracownikw schronisk dla osb bezdomnych;

- zakup i dostawa rodkw ochrony indywidualnej oraz materiaw
i rodkw do dezynfekcji dla instytucji pomocy spoecznej, pracownikw sub mundurowych, personelu placwek wiadczcych usugi opiekucze, przedsibiorstw, placwek opiekuczo-wychowawczych.

Planowane rezultaty:

- liczba osb objtych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziaania skutkom pandemii COVID-19 ? 450 osb,

- liczba podmiotw objtych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziaania skutkom pandemii COVID-19 ? 243 podmiotw.